Strona główna » 1545 Uschütz (Uszyce) I

1545 Uschütz (Uszyce) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćUschütz · · · Uszyce
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Symbolika religijna, Zwierzęta

Datacja odcisku: 1848

Chronologia odcisku: 1834 – 1899

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 198, b.p. (1834, 1848, 1899)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} USCHUETZ · GEM : SIGEL || ROSENBERG | CREYS

Opis pola pieczęci: bocian trzymający w dziobie węża

Publikacje: opis PWGW, opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, KPW 4