Strona główna » 1582 Blottnitz (Błotnica Strzelecka) I

1582 Blottnitz (Błotnica Strzelecka) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBlottnitz · · · Błotnica Strzelecka
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Motywy leśne, Zwierzęta

Datacja odcisku: 1820

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, Akta miasta Opola, sygn. 2624, b.p. (1820)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} BLOTTNITZER GM SIG || GR STREHLI[[TZ]] | CREI[[S]]

Opis pola pieczęci: jeleń w skoku skierowany w prawo, pomiędzy dwoma drzewami

Publikacje: opis Wilpert IV.4; A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1582