Strona główna » 1588 Carmerau, Karmerau (Spórok)

1588 Carmerau, Karmerau (Spórok)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćCarmerau, Karmerau · · · Spórok
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Topograficzne

Datacja odcisku: 1932

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, RO, sygn. 68716, b.p. (1932); APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 147, b.p. (1931), sygn. 149, b.p. (1933)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE CARMERAU || KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} dwa budynki, sosna pomiędzy nimi oraz po prawej i lewej stronie

Publikacje: opis Wilpert IV.8; ryc. Wilpert nr 140; A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1588

Uwagi: po 1933 wizerunek utrzymany, pisownia nazwy miejscowości Karmerau, APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 151