Strona główna » 1595 Deschowitz (Zdzieszowice) I

1595 Deschowitz (Zdzieszowice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDeschowitz · · · Zdzieszowice
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne, Symbolika religijna

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 33 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Leśnicy, sygn. 421, s. 54 (1833)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} DZIESCHOWITZ GEM: S: || GR: STREHLIZ | KREIS

Opis pola pieczęci: na wprost snop zboża w słup, nad nim oko Opatrzności

Publikacje: opis Wilpert IV.13; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1595