Strona główna » 1599 Frei Vogtei Leschnitz (Wolne Wójtostwo Leśnica)

1599 Frei Vogtei Leschnitz (Wolne Wójtostwo Leśnica)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćFrei Vogtei Leschnitz · · · Wolne Wójtostwo Leśnica
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1924

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.– 1933

Wymiary odcisku: Ø 33 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, RO, sygn. 81028, b.p. (1924)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE FREI- VOGTEI + || LESCHNITZ / CREIS GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu skrzyżowany lemiesz pługa i bijak cepa

Publikacje: opis Wilpert IV.41, ryc. Wilpert nr 106; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1599