Strona główna » 1610 Gross Pluschnitz (Płużnica Wielka)

1610 Gross Pluschnitz (Płużnica Wielka)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGross Pluschnitz · · · Płużnica Wielka
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne, Symbolika religijna

Datacja odcisku: 1933

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.– 1933

Wymiary odcisku: Ø 33 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 149, b.p. (1933)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE GR: PLUSCHNITZ + || KREIS | GR. STREHLITZ

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu pług orzący pole skierowany w lewo, nad nim oko Opatrzności

Publikacje: opis Wilpert IV.58; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1610