Strona główna » 1640 Ksienzowiesch (Księżowieś, obecnie część Leśnicy) II

1640 Ksienzowiesch (Księżowieś, obecnie część Leśnicy) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKsienzowiesch · · · Księżowieś, obecnie cz. Leśnicy
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Zwierzęta

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1922

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE KZIENZOWIESCH + || KREIS | GR: STREHLITZ

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu łabędź z rozłożonymi skrzydłami, zwrócony w prawo

Publikacje: opis Wilpert IV.39, ryc. Wilpert nr 119