Strona główna » 1754 Raschowa, Rokitsch, Mittenbrück (Raszowa, Rokicie) II

1754 Raschowa, Rokitsch, Mittenbrück (Raszowa, Rokicie) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćRaschowa, Mittenbrück, Rokitsch · · · Raszowa, Rokicie
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku:

Datacja odcisku: 1935

Chronologia odcisku: 1934 – 1945

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 63551, b.p. (1935)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} *Gemeinde Mittenbrück* || Kr. Cosel O/S.

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu most na dwóch podporach na rzece

Publikacje: –