Strona główna » 1757 Urbanowitz, Kreuzlinden (Urbanowice) II

1757 Urbanowitz, Kreuzlinden (Urbanowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćUrbanowitz, Kreuzlinden · · · Urbanowice
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1937

Chronologia odcisku: 1936 – 1945

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Koźlu, sygn. 67, b.p. (1937)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {podwójne obrzeżenie ciągłe} *Gemeinde* || Kr. Cosel O/S.

W polu: Kreuzlinden

Publikacje: –