Strona główna » 1772 Czarnowanz (Czarnowąsy) III

1772 Czarnowanz (Czarnowąsy) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćCzarnowanz · · · Czarnowąsy
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Symbolika religijna

Datacja odcisku: 1725

Chronologia odcisku: 1. poł. XVIII w.

Wymiary odcisku: –

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: APWr, KK, sygn. 130, fol. 116 (1725)

Typologia wizerunku: symbolika religijna

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} –

Opis pola pieczęci: biskup w stroju pontyfikalnym w lewej ręce z pastorałem, a prawej z kielichem z hostią  – święty Norbert