Strona główna » 1792 Carmerau, Karmerau (Spórok) III

1792 Carmerau, Karmerau (Spórok) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćCarmerau, Karmerau · · · Spórok
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Topograficzne

Datacja odcisku: 1937

Chronologia odcisku: 1937 – 1945

Wymiary odcisku: Ø 35 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt:  APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 152, b.p. (1937)

Typologia wizerunku: topograficzne

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} Gemeinde Karmerau || Kreis Groß Strehlitz

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} dwa budynki, sosna pomiędzy nimi oraz po prawej i lewej stronie

Publikacje: –