Strona główna » 20 Comorno (Komorno) II

20 Comorno (Komorno) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćComorno · · · Komorno
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Topograficzne

 

Datacja odcisku: 1890

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 156, b.p. (1890)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} +GEMEINDE COMORNO+ || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} piętrowy budynek

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 20