Strona główna » 258 Schurgast Schloss (Skorogoszcz)

258 Schurgast Schloss (Skorogoszcz)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchurgast Schloss · · · Skorogoszcz
Kreis Falkenberg · · · powiat niemodliński
Typologia wizerunku: Topograficzne

 

Datacja odcisku: 1848

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 29 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Niemodlinie, sygn. 216, b.p. (1848)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} [[S]]CHLOS . GEMEI . SCHURGAST || FALKEN[[BG]] | CREIS

Opis pola pieczęci: budynek stojący pomiędzy dwoma drzewami

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 258