Strona główna » 283 Alt Grottkau (Stary Grodków) III

283 Alt Grottkau (Stary Grodków) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćAlt Grottkau · · · Stary Grodków
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Napisowe

 

Datacja odcisku: 1850

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: 22 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Grodkowie, sygn. 724, b.p. (1850), sygn. 960, b.p. (1855, 1858, 1859)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN: | SIEGEL | ALT | GROTTKAU | GROTTKAU | CREISS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 283