Strona główna » 298 Friedewalde (Skoroszyce) III

298 Friedewalde (Skoroszyce) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćFriedewalde · · · Skoroszyce
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Herbowe

 

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 22 x 24 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: DIE GEMEINE I[[N FR]]ID[[EWALDE]]

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} na kartuszu wizerunek łabędzia (?) i ryby (?), znad kartusza wyrasta pięć kwiatów Publikacje: opis i ryc. Kutzer GKNG nr 8; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 298