Strona główna » 30 Dobischau (Dobieszów) I

30 Dobischau (Dobieszów) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDobischau · · · Dobieszów
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Zwierzęta

 

Datacja odcisku: 1855

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1855

Wymiary odcisku: Ø 27 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 1401, s. 39 (1855)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} DOBISCHAW [[GEM: SIGEL]] || COSSLER | CREYS

Opis pola pieczęci: jeleń w skoku skierowany w prawo

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 30