Strona główna » 369 Lindenau (Lipniki) V  

369 Lindenau (Lipniki) V  

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLindenau · · · Lipniki
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Symbolika religijna

                    

Datacja odcisku: 1881

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: zielony

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, RO, sygn. 81479, b.p. (1925); APOp, SP w Grodkowie, sygn. 248, b.p. (1881)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE LINDENAU || GROTTKAU | KREIS

Opis pola pieczęci: św. Katarzyna z chorągwią w lewej ręce i palmą w prawej, z kołem u stóp; po prawej i lewej stronie po jednym drzewie o trzech poziomach gałęzi

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 369