Strona główna » 37 Dzielnitz (Dzielnica)

37 Dzielnitz (Dzielnica)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDzielnitz · · · Dzielnica
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 27 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 9 (1927)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE DZIELNITZ * || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu skrzyżowane cep i kosa, za nimi grabie w słup

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 37