Strona główna » 452 Brinitze (Brynica)    

452 Brinitze (Brynica)    

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBrinitze · · · Brynica
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologia wizerunku: Herbowe

                         

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} *Gemeinde Brinitze* || Kr. Kreuzburg O/S.

Opis pola pieczęci: wspięty lew zwrócony w prawo, na podstawie

Publikacje: opis Wilpert VII.5; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 452