Strona główna » 458 Costau, Kostau (Kostów)     

458 Costau, Kostau (Kostów)     

Obraz ilustruje opisaną pieczęćCostau, Kostau · · · Kostów
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologia wizerunku: Inne formy zatrudnienia ludności

         

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: 1774 – XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 22 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} SIEGEL D. GEMEINDE COSTAU || CREUZBURGER | KREISES | 1774

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} ptak unoszący się na skrzydłach nad rybą, ptak i ryba zwrócone w prawą stronę Publikacje: opis Wilpert VII.21, ryc. Wilpert nr 177; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 458