Strona główna » 493 Nieder Kunzendorf (Kujakowice Dolne) II

493 Nieder Kunzendorf (Kujakowice Dolne) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNieder Kunzendorf · · · Kujakowice Dolne
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologia wizerunku: Herbowe

 

Datacja odcisku: 1825

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEM. NIEDER KUNZENDORF || KREIS | CREUTZBURG.

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} krzyż, pod nim gwiazda

Publikacje: opis Wilpert VII.22; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 493

Uwagi: własność krzyżowców z czerwoną gwiazdą, P. Dittrich, BK