Strona główna » 497 Polanowitz (Polanowice)            

497 Polanowitz (Polanowice)            

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPolanowitz · · · Polanowice
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologia wizerunku: Inne formy zatrudnienia ludności

 

Datacja odcisku: 1931

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, RO, sygn 53293, b.p. (1931)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE POLANOWITZ || KREIS | CREUTZBURG

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} koło od wozu z ośmioma szprychami

Publikacje: opis Wilpert VII.27; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 497