Strona główna » 502 Proschlitz (Proślice)       

502 Proschlitz (Proślice)       

Obraz ilustruje opisaną pieczęćProschlitz · · · Proślice
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologia wizerunku: Topograficzne

                

 Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: 1774 – XIX w.

Wymiary odcisku: 22 x 24 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} PROSCHLITZ GEMEIN [[SG]] || CREUTZBURG | *CREISS* | ·177[[4·]]

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} po prawej stronie budynek z dwoma oknami i łukowatym wejściem, po lewej mniejszy budynek

Publikacje: opis Wilpert VII.29; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 502