Strona główna » 51 Gross Ellguth (Ligota Wielka) II

51 Gross Ellguth (Ligota Wielka) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGross Ellguth · · · Ligota Wielka
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Symbolika religijna

 

Datacja odcisku: 1865

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1930

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: zielony

Sygnatura akt: APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 2096, s. 89 (1865), APOp, WP w Koźlu, sygn. 162, b.p. (1907), sygn. 40, s. 217 (1927)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE GR. ELLGUTH + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu Agnus Dei – baranek niosący proporzec, skierowany w prawą stronę

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 51