Strona główna » 562 Deutsch Neukirch (Nowa Cerekwia)      

562 Deutsch Neukirch (Nowa Cerekwia)      

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDeutsch Neukirch · · · Nowa Cerekwia
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologia wizerunku: Topograficzne

                      

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: wg Wilperta 1742–1911

Wymiary odcisku: –

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach, Zbiór sfragistyczny

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} DEUTSCH NEUKIRCHER · GERICHTS · AMTS SIGEL

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} budynek kościoła z dwiema wieżami i trzema krzyżami

Publikacje: opis Wilpert VI.42, ryc. Wilpert, nr 21; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, SC, s. 461; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 562

Uwagi: czy na pewno pieczęć gminna?