Strona główna » 608 Kösling (Kozłówki)

608 Kösling (Kozłówki)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKösling · · · Kozłówki
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologia wizerunku: Herbowe

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: –

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: –

Kolor odcisku: –

Sygnatura akt: Wilpert, nr 160 (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} KOESLING. GEM. S. || LEOBSCHÜTZER | KREISES.

(pod napisem mały ornament ozdobny) Opis pola pieczęci: na skośnie podzielonej tarczy herbowej po prawej stronie jedna sześcioramienna gwiazda, po lewej – dwie sześcioramienne gwiazdy

Publikacje: opis Wilpert VI.29; ryc. Wilpert nr 160; A. Starczewska- Wojnar, SC, s. 469; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 608