Strona główna » 612 Kreuzendorf (Gołuszowice) II

612 Kreuzendorf (Gołuszowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKreuzendorf · · · Gołuszowice
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologia wizerunku: Herbowe

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: –

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: –

Kolor odcisku: –

Sygnatura akt: Wilpert, nr 18

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE KREUZENDORF || KREIS / LEOBSCHÜTZ.

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe niepełne} krzyż maltański na kartuszu

Publikacje: opis Wilpert VI.32, ryc. Wilpert, nr 18; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 612