Strona główna » 62 Habicht (Jastrzębie)  

62 Habicht (Jastrzębie)  

Obraz ilustruje opisaną pieczęćHabicht · · · Jastrzębie
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Godła mówiące

 

Datacja odcisku: 1875

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 31 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 1823, s. 217 (1875)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE HABICHT + || KREIS COSEL.

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu jastrząb z rozpostartymi skrzydłami na wzgórzu

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 62

Uwagi: ostatecznie miejscowość w powiecie raciborskim