Strona główna » 71 Januschkowitz (Januszkowice) III

71 Januschkowitz (Januszkowice) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćJanuschkowitz · · · Januszkowice
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 177 (1927)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE JANUSCHKOWITZ + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu snop zboża, przed nim skrzyżowane grabie z kosą

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 71