Strona główna » 82 Klein Grauden (Grudynia Mała) III

82 Klein Grauden (Grudynia Mała) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKlein Grauden · · · Grudynia Mała
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 1886 – 1933

Wymiary odcisku: Ø 27 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 146 (1927), sygn. 151, b.p. (1932)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE KL. GRAUDEN * || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} skrzyżowane grabie z kosą

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 82