Strona główna » 863 Dirschelwitz (Dzierżysławice) III

863 Dirschelwitz (Dzierżysławice) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDirschelwitz · · · Dzierżysławice
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1904

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: zielony

Sygnatura akt: APOp, SP w Prudniku, sygn. 181, b.p. (1897), sygn. 175, b.p. (1904); APOp, RO, sygn. 52187, b.p. (1929)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} DIRSCHELWITZ […] || NEUSTÄDTER | KREIS O/S.

Opis pola pieczęci: lemiesz pługa w słup, po prawej stronie G., po lewej stronie S, pod całością rosnące zboże

Publikacje: A. Dereń, HPZP