Strona główna » 88 Kostenthal (Gościęcin) I

88 Kostenthal (Gościęcin) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKostenthal · · · Gościęcin
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Herbowe

 

Datacja odcisku: 1840

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 22 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz Kolor odcisku: czarny Sygnatura akt: APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 2826, s. 26 (1840)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} […]

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} lilia biskupia

Publikacje: Wilpert opis i ryc. Nr 6 (Wilpert prezentuje przerysowany negatyw pieczęci); opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 88