Strona główna » 94 Lanietz (Łaniec) 

94 Lanietz (Łaniec) 

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLanietz · · · Łaniec
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Herbowe

 

Datacja odcisku: 1885

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1935

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 189 (1927), APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 10097, b.p. (1885); APOp, SP w Koźlu, sygn. 67, b.p. (1935)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE LANIETZ + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu po prawej wspięty lew, po lewej wysoka roślina

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 94