Strona główna » 95 Lenartowitz (Lenartowice)  

95 Lenartowitz (Lenartowice)  

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLenartowitz · · · Lenartowice
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne, Topograficzne

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 192 (1927), APOp, RO, sygn. 57006, b.p. (1933)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE LENARTOWITZ + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu po prawej budynek, po lewej chłop z łopatą

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 95

Uwagi: wizerunek utrzymany na pieczęci z 1937 roku (APOp, RO, sygn. 5570, b.p.)